Anul·lada la licitació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona: un objectiu “lloable” però mal instrumentat.

El passat 1 de març de 2.017 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va dictar la resolució 44/2017 per la qual s’estima parcialment el recurs especial interposat per la societat ENDESA ENERGIA, SAU contra l’anunci i el plec de clàusules administratives de l’acord marc per a la contractació del subministrament elèctric per…